Bảo vệ yếu nhân VIP

  • Bảo vệ nhà riêng, biệt thự,..

    Bảo vệ nhà riêng, biệt thự,..

    Dịch vụ bảo vệ nhà riêng đã ngày càng là 1 nhu cầu không thể thiếu tại các gia đình Việt Nam, do công viện bộn bề nhiều cha mẹ không có điều kiện thường xuyên ở nhà nên luôn cần có người tin tưởng để trông coi nhà cửa, bảo vệ các thành viên trong gia đình như ba mẹ già, trẻ nhỏ.
  • Bảo vệ yếu nhân - VIP

    Bảo vệ yếu nhân - VIP

    Luôn luôn khảo sát và xây dựng phương án bảo vệ riêng cho từng sự kiện bảo vệ yếu nhân. Hỗ trợ miễn phí các khoản bảo hiểm cho nhân viên, bảo hiểm rủi ro nghề nghiệp, chỉ huy đội, đội cơ động, đội kiểm tra chất lượng...