Tư vấn an ninh

  • Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ

    Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ

    Để nâng cao chất lượng dịch vụ bảo vệ. Các công ty bảo vệ không ngừng nâng cao kỹ năng, kiến thức cũng như nghiệp vụ bảo vệ của nhân viên bảo vệ. Việc đào tạo bảo vệ có thể do Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ Công an hoặc chính Công ty bảo vệ
  • Tư vấn an ninh nội bộ

    Tư vấn an ninh nội bộ

    Đối với một văn phòng làm việc hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nhân viên bảo vệ văn phòng công ty phải chú ý đến khá nhiều vị trí then chốt: cổng chính, đại sảnh, thang máy văn phòng, các tầng lầu, trực camera giám sát, nhà xe đồng thời điều phối các công việc khá liên quan đến việc ra vào văn phòng nhằm mục đích: đảm bảo an ninh và tài sản.