Bảo vệ cơ quan

  • Bảo vệ kho - nhà xưởng

    Bảo vệ kho - nhà xưởng

    Khu công nghiệp với nhiều nhà máy, xí nghiệp là một trong những điều kiện thuận lợi tạo ra nhiều cơ hội để phát triển kinh tế đất nước, là môi trường tạo nên công ăn việc làm cho hàng ngàn hộ gia đình. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do đông đúc, nhiều thành phần công nhân và người lao động phổ thông mà tình hình an ninh trật tự của khu công nghiệp diễn ra khá phức tạp, đòi hỏi phải có một đội ngũ nhân viên bảo vệ khu công nghiệp chuyên nghiệp.
  • Bảo vệ tòa nhà - trung tâm thương mại

    Bảo vệ tòa nhà - trung tâm thương mại

    Là một trong những nơi tấp nập với các hoạt động mua bán trao đổi hàng hóa, có số lượng người tụ tâp đông và đủ mọi thành phần nên dịch vụ bảo vệ trung tâm thương mại đòi hỏi những nguyên tắc và quy chuẩn riêng đối với đội ngũ bảo vệ.